Vastaava mestari ja suunnittelu

Tarjoamme vastaavan työnjohtajan ja pääsuunnittelijan palvelut ammattitaidolla. Meiltä saat myös aikataulun ja kustannusarvion laadinnat sekä projektinjohto- ja valvontapalvelut luotettavasti.

Valvonta

Vastaavan mestarin / työjohtajan tehtävät on määritelty laissa. Vastaava työnjohtaja johtaa rakennustyömaata ja hän huolehtii työn laadusta. Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa.

Vastaava työnjohtaja Turku

Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että

  • rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle
  • rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä
  • rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden ja virheiden johdosta
  • luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja aloituskokouksessa sovitaan pidettävät katselmukset.
  • rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat.
  • laadunvalvonta

Meiltä saat vastaavan mestarin palvelut lain asettamista vaatimuksista aina projektinjohtopalveluihin asti. Palvelun laajuus räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Suunnittelu

Hoidamme rakentamisen suunnittelutehtävät ja toimimme tarvittaessa myös pääsuunnittelijana.

Kilpailuttaminen ja sopimukset

Autamme rakennusprojektin urakoiden ja tarvikkeiden kilpailuttamisessa ja hoidamme sopimusten laadinnat.

 
© 2012 - 2017 Talonrakennusmestari Jalotec